Aktuality PMS 07.10.2002

Průnik do Ďáblovy chodbice

Surikata Surikata CM, PMS: "V páteční podvečer se konečně podařilo HonzoviH a Štěpánovi pod vedením PMS (nejlepšího montanistického spolku na světě) proniknout do štoly, označené pracovním názvem Ďáblova chodbice. Dlužno podotknout, že po padesát let zasuté ústí odolávalo všem snahám o vyzmáhání téměř půl roku. Dle místních obyvatel jde o štolu ohromující délky, na jejímž konci zeje bezedná propast. "Jako haranti jsme vždycky nakoukli do vchodu, dostali strach a utekli",  sdělil nám asi šedesátiletý muž, 
který opodál pálil suché větve, "měli jsme tenkrát jen sirky a svíčku, o baterkách jsme si mohli nechat jen zdát. Táta nám ale vyprávěl, že ta chodba vede až na druhou stranu kopce, ke konci se prudce svažuje a padá do nějaké propasti."
Dnes můžeme zodpovědně říci, že štola, ač se zdá subjektivně dosti dlouhá,  měří sotva 55 metrů. Je přímá, vyražená v deskovitých břidlicích a končí čelbou. Existence propasti, či šachty, je v tomto objektu naprosto vyloučena. Metr a půl za portálem je mírně vysypaná porucha, jinak se  dílko dá poměrně stabilní, bez viditelného opadu. Vzhledově se jedná o typický pozůstatek po průzkumu PŽS, podobně jako minule publikované štolky na Velízu.  
PMS tímto objevem opět dokázal své nesporné kvality, ostatní montanisté závistivě mlčí. 
Sečteme-li objevy PMS za minulý týden (Velíz, Kajetán a Ďáblova chodbice) dospějeme k číslu 3.  
 

Ďáblova chodbice

Rozšířená část štoly před čelbou.

Štola je klasická ruční práce, ražená v profilu 2 x 1 metr. Posledních 10 metrů před čelbou se rozšiřuje na dva metry, materiál se z deskových černínských břidlic změnil na pevnější křemence.. Laco Laco Lahoda, spolek přátel Chrustenické šachty:
" Bilance Superklubu (objev tří starých důlních děl za jediný týden) mne zlomila. Požádal jsem Surikatu CM, ať mne přijme do jeho Superklubu, abych se na těch jejich skvělých akcích mohl podílet. 
A víte, co mi řekl? Že do Superklubu nemůže nikdo, kdo dosud nesložil montanistickou certifikaci. Korektně ale nesmlouvavě mne odmítl. Budu se holt k těm certifikacím muset po narozeninách přihlásit."
 

Žil zde opravdu ďábel?

I tato otázka, kladená místními vesničany, byla předmětem našeho zkoumání. Vzhledem k tomu, že ve štole chybí jakékoliv sociální zařízení, postel, lůžkoviny a pod., musíme odpovědět negativně, už jen s ohledem na skutečnost, že Ďábel je tvor značně zhýčkaný.  Resumé, byl by to velmi hloupý čert, kdyby si za své obydlí vybral právě tyto podzemní prostory.
 
Vchodová pasáž Ke konci

Hned za vchodem se setkáváme se závoji kořenů, prorostlých shora od několika borovic. 

Takto vypadá štola celých 40 metrů za vstupem, nikde ani stopa po ložisku.. 


Podzemnické vrcholové knížky

Speo

Speo , Speleolog Kladno
"Rád bych se vyjádřil k poslední aféře s 'podzemnickými' vcholovými knížkami. Jejich umisťování na konce štol (či dna propastí) se opravdu rozmohlo a přiznávám, že je tam zanecháváme i my. V žádném případě je ale na dna šachet a propastí neházíme z ohlubně, jak o nás rozhlašuje Superklub, ale poctivě s každou takovou knížkou slezeme až na dno. Stejně tak není pravdou, že by nás odtamtud museli po každém sestupu stateční Superklubáci tahat ven." 


Krátká reportáž z  1. setkání speleologů v Praze

Čistička

Stará čistička odpadních vod v Bubenči. Nad loubím prostřené stoly, u nichž se za pár okamžiků sejdou přítomní speleologové a jeden pes.


Ve stínu tradičního setkání speleologů na Tetíně, probíhal (pod záštitou Vladimíra Vojíře z Nautila - agentury pro poznání země)  první ročník setkání speleologů v Praze. Za základnu byla zvolena stará čistička odpadních vod v Bubenči, odkud zájemci vyráželi na podzemnické exkurze. Cílem se stala podzemí klášterů, odvodňovací štoly na Petříně i pískovcové podzemní lomy křídové plošiny.
 

Parní stroj firmy Breitfeld Daněk a spol. Čelní pohled.

Loubí - ukázka dokonalé práce s cihlou.