Aktuality z činnosti PMS

07.05.2003


Cvičná stěna na Damilu

MartinM odstrojuje přepínky.

Barbara Máca, KD, čestný člen PMS: "Nedělní, bezmála letní počasí, vyhnalo statečný Popovický montanistický superklub spolu s jeho několika přáteli provětrat lana na cvičnou stěnu na vrchu Damilu nad Tetínem. Odvážlivci statečně jumarovali, hrdinně slaňovali a neohroženě lezli přes přepínky. MartinM všechny oslnil svoji zbrusu novou výbavou a rozdýchávacím přístrojem. Ten přišel vhod při kříšení presidenta PMS Surikaty, který při pohledu na skalní stěnu omdlel hrůzou.

Nové objevy PMS
MartinM MartinM, tetínský jeskyňář:  "Úterní odpoledne patřilo přípravám na třetí ročník Semináře o podzemí, věnovaného tentokrát zaniklé těžbě železných rud a černého uhlí na Berounsku. Protože součástí semináře jsou samozřejmě exkurze po lokalitách, Popovický montanistický Superklub se rozhodl objevit na poslední chvíli několik supertrháků. Mimo nenápadné Fe-štoly z poloviny 18-tého století došlo k lokalizaci vhodu do štoly uhelného dolu, činného ještě za druhé světové války." 
Surikata Surikata CM, král montanistů,  PMS:  "Ten uhelný důl bude samozřejmě jednou ze senzací semináře. Nejedná se o hlavní důlní díla v Lísecké pánvi, ale o pozůstatek po dolování v lokalitě na Štilci u Hořovic. Ač byly tamní zasuté štoly zmiňované ještě v materiálech z poloviny dvacátého století, velká část jich zmizela pod povrchovým lomem na brousek, který uhelnou lokalitu přetěžil. Celek pak pohřbila řízená tlustická skládka. To, co jsme objevili v jednom propadu, nikdo nečekal. 

 

MartinM  křísí udatného Surikatu. Král montanistů po stěně nešplhal, ležel v blízkém mraveništi a lezcům udílel příjemným hlasem cenné rady.

Na Lísku není nic, jen zapomenutý vrt. Rozvezené haldy a  několik pinek, to je vše, co zbylo z válečné těžby líseckého černého uhlí.


Co odkryly deště a jarní tání?

V zapomenuté nedávno propadlé dobývce plné oolitického krevele pózuje MartinM se svojí přítelkyní. (MartinM se skrývá v zasuté rozrážce).Speo Pavel Přibyl,Speleoklub Kladno:  "Rozhodně zde musím odmítnout názor diletantů z PMS, kteří považují výše vyobrazený útvar za propad staré železnorudné dobývky. My ze Speleoklubu Kladno víme zcela jasně (jak nám vysvětlil Laco z CMA), že se jedná o zřícenou uranovou šachtu z třináctého století, kterou razili kutnohorští havíři za krále Přemysla Otakara II. Ukvapené a diletantské úsudky PMS svoji neodborností a stupiditou poškozují v očích veřejnosti nejen své nejapné autory, ale i celou seriózní montanistickou veřejnost, kterou reprezentuje i náš klub." 


MikeP zachraňuje Kladenskou výpravu.

Při nedávné  návštěvě jednoho muničního skladu zadržel MikeP vlastníma rukama celý vlak nezajištěných důlních vozíků, které hrozily rozdrtit svými koly celou kladenskou výpravu.  Kladeňáci nyní požadují, aby byl chrabrý MikeP pro příště nazýván čestnou přezdívkou: Mike - salvator"Surikata PMS. Surikata CM, PMS:
"Několikrát zde byl zmíněn chystaný letní seminář o podzemí. Upozorňujeme předem případné zájemce o účast na skutečnost, že na tuto akci  mají tradičně přístup pouze pozvaní jedinci. Nehledejte v tom, prosím, žádnou diskriminaci, jde pouze o reakci na zvýšenou aktivitu likvidačních firem v našem regionu. Jsou zde  lidé, pro peníze schopni zničit jakoukoliv památku, nejen starý důl."