Aktuality z činnosti PMS 
07.03.2003

  Mrtvý týden
Kaši Kaši:
Odvážný a statečný leader PMS, neuspokojen výsledky svého pátrání po osudu uhelného dolu "Na Štilci" u Hořovic, přijal pozvání slovenských montanistů a navštívil pár štol v okolí Baňské Štiavnice. A z domova? Protože příslušné orgány ČR pojaly nepochopitelný úmysl zlikvidovat nepatrné  pozůstatky 150 let starého josefského provozu  na Rokycansku, proběhla jeho fotodokumentace a mapování. Objekt je význačným zimovištěm netopýrů.


Zpod šťiavnických luhů a hájů

Zatopená slovenská odvodňovací štola. Ve vodě žijí dravé rybky, vzdáleně  podobné žraloku bílému.


U Zaječova
MartinM MartinM, ČSS, LSD:  
" O weekendu proběhlo důkladné prověření stavu SDD v okolí Zaječova, Kvaně  a Svaté Dobrotivé. Výsledky jsou velmi neradostné. V oblasti s bohatou hornickou tradicí (ve Svaté Dobrotivé býval horní úřad) nezbyl ani jediný přístupný důl. Portál dědičné štoly velkého Kvaňského dolu zmizel pod navážkou, štola sama se o 150 metrů výše propadla a vytvořila tak na zahrádce u rodinného domku malebné jezírko. Všechny vchody do ostatních podzemních objektů, v nichž v polovině devatenáctého století
probíhala těžba železných rud, zasul čas nebo snaživí usedlíci. Několik bývalých portálů bylo strženo a  zatrubněno do regulovaného břehu místního potoka, jiné se proměnily v nenápadné studánky.  Ve vsi Kozolupy se objevila nápadná okrová bažina, kterou se nám nepodařilo přiřadit k žádnému známému důlnímu objektu. Za pozornost stojí zděná kruhová studna  na kraji vsi Kvaň. Díky svému nezvyklému průměru (4m) budí dojem, že jde o zbytek staré šachty, leč jednak v tomto místě dle důlních map žádná šachta nebyla, jednak je studna asi o 100 let mladší, nežli Kvaňský důl. Samozřejmě i v této lokalitě působila likvidační firma TIMEX, která však upřela zraky  k dávno zasypaným průzkumným šachticím z padesátých let minulého století." 

Svérázná likvidace jedné padesát let staré  šachty u Kozojed.

Radostný objev staré neznámé úpadnice na Berounsku.
 

Ze zimoviště určeného k likvidaci

Snící vrápenec. Od netopýra se liší jednak nápadným "prasečím čumákem" (má echolokátor přímo na čenichu), jednak tím, že přezimuje zcela zavinut do svých křídel.