Aktuality PMS 05.10.2002

Montanistická certifikace

Surikata Surikata CM, PMS: "Je tamten člověk opravdu zkušený montanista nebo jen nějaký žvanivý ubožák? Mohu s ním jít bez obav zkoumat propast smrti, či hrozí nebezpečí, že se u jejího ústí sesype hrůzou a namísto drsné výpravy, kvůli které jsem již tři dny nespal,  ho budu na povrchu zdlouhavě křísit?"
Takové otázky zaznívají mezi podzemními badateli poměrně často. Pravda, většina montanistů se osobně zná a jeden ví, co může od druhého čekat (kdo chtěl ViDru, když nemohl vylézt z jámy, zaházet chlorovým
vápnem, pak utéct a dělat jakoby nic, co, Vašku?), nastávají však i situace, kdy se vydáte na cizí lokalitu s neznámou partou, o které nevíte opravdu vůbec nic. Nejde jen o to, že vás nějací dobráci mohou v podzemí utlouci kusem koleje a pak na vás ještě plivnout, ale hlavně o jejich lezecké schopnosti, které byste měli znát, než se pustíte do nějaké společné akce.
A právě proto, abyste věděli, s kým jdete do party, založili pro vás PMS a ZJRN mezinárodní komisi IMCA (International Montanistic Certificat Authority) pro Certifikaci montanistů.
Certifikovaný montanista je ten, který úspěšně prošel náročnými testy, jež dostatečně prověřily jeho montanistickou osobnost tak, abyste se na něj mohli při společném podniku absolutně spolehnout. Jako základní prubířský kámen bylo
zvoleno zdolání Hřebenské jámy, které je natolik náročné, že není prakticky možné, aby je zvládl někdo, kdo není fyzicky či psychicky na výši natolik, aby se s ním dole cítili bezpečně i naprostí totální nováčci.
Zmíněnou náročnou zkoušku zatím složili pouzí dva lidé - Odvážný Surikata CM a statečný Kaši CM. Jsou proto prvními nositeli hrdého titulu Certifikovaný montanista  (zkratka CM - pozor neplést s CMA) a zároveň jedinými kompetentními zkušebními komisaři pro ostatní montanisty.
Označení CM je velmi prestižní a je jasné, že je nemůže získat každý moula, neboť je vyhrazeno pro ty nejlepší, pro hrdé syny temných slují
a krále jednolanových technik .
Zkratka CM se uvádí za montanistovým jménem, je vhodné, mít toto označení na overalu a přilbě (oranžová reflexní písmena, font Lucida, velikost 32 mm). Pro civilní akce dostane držitel průkazku s fotografií, datumem zkoušky a podpisem certifikační autority.
Někteří montanisté (zejména okruh okolo tzv. Krtkových Hochů) požadovali, aby jako zkouška postačovalo pokoření Tajemné šachtice s mrtvými Němci.  Zkušební komise samozřejmě tento návrh rezolutně zamítla s oddůvodněním, že tímto způsobem by se certifikace získávala velmi lacino, což by nepříznivě ovlivnilo její vážnost.
Podmínky a předpisy pro získání montanistické certifikace spolu s dalšími podrobnostmi  zveřejníme někdy příště. Dnes uvedeme autentický záznam konference jíž se na toto  téma zúčastnili Surikata, Kaši, Speo, Iru a Laco Lahoda."
 

Krátká reportáž z konference o založení IMCA

Konference probíhala v pulmanu starého dolu.

Konference o založení IMCA se odehrála stylově v pulmanu ve starém dole. Surikata CM ( PMS): "Já vím, že  celá ta záležitost s montanistickými certifikacemi  vypadá jako hodně nejapný žert. Ale uvědomme si jednu věc a to negativní  vztah baňáku či  jiných orgánů k vám všem,  kdo považujete dobrodružné výpravy do starého podzemí za svoje hobby. Myslím si, že je to dáno tím, že na vás představitelé úřadů hledí jako na nezodpovědnou smečku nekvalifikovaných, nebezpečných a nevyzpytatelných diletantů, kteří svým počínáním  přinejlepším ohrožují vlastní  životy." 
Laco (CMA) (souhlasně mručí) : "Máš pravdu." (Ostatní horlivě kývají hlavami, Speo nadšeně tleská.)
Surikata CM (PMS): "Obyčejný montanista zkrátka dosud nebyl pro tyhle lidi rovnocenný partner. S příchodem certifikovaných montanistů   však dochází k zásadnímu zlomu - proti úředníkům náhle stojí mezinárodně uznávaný odborník, specialista na pohyb v podzemí, téměř Superman. A za jeho certifikátem stojíme plnou vahou svých osobností já s Kašim, experti, které si nikdo netroufne zpochybnit."
Speo (Kladno) : "Chceš snad říct, že když mne třeba pan Lehký  z našeho baňáku nachytá, jak lezu do starého dolu a bude na mne vymáhat patnáctitisícovou pokutu, stačí abych mu řekl: "Já nejsem obyčejný montanista, já mám certifikaci od Kašiho a Surikaty" a on odpoví : "Tak to je v pořádku, pane Přibyl, tuhle certifikaci od těch dvou pašáků  my musíme uznávat, lezte si dál, promiňte, že jsem na vás tak vyjel.." "(přihlouple se směje)
Kaši CM (ZJRN): "Pokud bys tu certifikaci skutečně měl, proběhla by ta příhoda patrně opravdu tak, jak uvádíš.  Musel by ses ovšem prokázat námi vydanou průkazkou a pokud bys opravdu lezl pod zem, tak bys musel mít přilbu a na ní i na overalu předepsané označení CA. Rád bych tu podotkl, že IMCA  bude provádět prostřednictvím svých inspektorů na lokalitách náhodné kontroly, zda se certifikovaní montanisté skutečně v praxi chovají tak, jak nám předvedli u certifikačních zkoušek. Případné postihy budou velmi tvrdé a mohou v závažných případech končit odebráním cetifikace. Chápu, že je to nepopulární opatření, ale CM budou elitní skupina a nemohou si kazit reputaci tím, že se v akci budou chovat jako banda magorů."
Speo (Kladno): "A ví se už, kdo bude těmi inspektory?"
IRU (SRNS): "Prvním z inspektorů budu po složení certifikačních testů já, Surikata s Kašim mi to alespoň slíbili (oba CM souhlasně přikyvují) Hlavní důraz budu klást na ústrojovou kázeň a správně podepsané průkazky. Třeba se vám to zdá debilní a malicherné, ale je třeba si uvědomit, že veřejnost nás hodnotí ne podle toho, co děláme, ale podle toho jak vypadáme a čím se prokazujeme."
Laco (CMA): "Já osobně shledávám vznik IMCA za velmi prospěšný a zásadní krok. Za sebe mohu prohlásit, že se ke zkouškám co nejrychleji přihlásím. Chápu, že na sobě budu muset trochu zapracovat - čím asi tak myslíte, že bych měl začít?"
IRU (SRNS): "Jako budoucí inspektor IMCA tě musím upozornit, že zkratka CMA, kterou se tvá skupina honosí, je vyhrazena pro označení aspirantů montanistické certifikace. Měl bys proto vážně uvažovat nad změnou tohoto názvu  kupříkladu na Spolek přátel Chrustenické šachty, aby ses vyhnul podezření z neoprávněného užívání označení CMA (Certifikovaný Montanista Aspirant). Protože  ses dosud nepřihlásil ke zkouškám a aspirant tedy nejsi, mohl bys z toho mít určité problémy." (Laco  před sebe chvíli zdrceně zírá, po chvíli horlivě kývá a dělá si poznámky)
Speo (Kladno): "A co bude vlastně předmětem těch zkoušek?"
Kaši CM (ZJRN): "Nebudeme zde zastírat fakt, že zkoušky jsou velmi, velmi  náročné. Nejde totiž o pouhou prověrku lezeckých dovedností, ale i o kapitoly ze záchranářství, psychologie, obecné znalosti montánních disciplín a zejména o vědomosti, jak v podzemí v případě nějaké mimořádné události úspěšně přežít. V praktické části se zkouší lezecké techniky, uzlování, detekce a indikace nebezpečných plynů, v teoretických  testech  zkoumáme pak ten zbytek."
Speo (Kladno) (krajně opovržlivě): "Uzlování je hračka... Já znám padesát uzlů."
IRU (SRNS): "I Blackratův zámotek na tisíc způsobů? Ten je velmi podstatný a bude na něj kladen značný důraz."
Speo (Kladno) (zahambeně): "Blackratův zámotek na tisíc způsobů ještě neumím."
Surikata CM ( PMS): "Prosím vás, vše, co vás ohledně certifikačních montanistických zkoušek zajímá, najdete v dohledné době na webových stránkách IMCA a předpokládáme, že i na stránkách Báňského úřadu. Vydržte ještě pár týdnů, pak vám bude vše jasné."  (ostatní tleskají, mávají a metají kotrmelce, konference končí)
 

Kolem Velízu

I malá nikde neuváděná ložiska železné rudy v krajích, kde působila Pražská železářská společnost, mohou skrývat netušená překvapení. Na snímcích je několik vchodů do zapomenutých štolek, jimiž se prospektoři bezvýsledně  snažili nalézt odhozená pokračování ložiska na opačné straně bájného vrchu  Velízu.  Obě dílka (délka do 100 metrů) jsou známými zimovišti chráněných netopýrů.
 
Velíz Velíz uvnitř

Kratší štola - neúspěšný průzkum PŽS, pohled k východu (obě foto Milan Rak) 

Delší z obou Velízských štol. Nafárané zrudnění je zde naprosto nevýznamné. 


Speo

Speo , Speleolog Kladno
"Tak nevím, nevím, budu jestli  někdy budu certifikovaným montanistou.  Ty zkoušky jsou prý šíleně těžké, Kaši je přísný, nic neodpustí, k tomu navíc ten příšerně aktivní inspektor..."