Vchod do pražské ZOO i zdobí od  29.5. sousoší sedmi surikat.Surikata CM je ta největší.

Surikatovy aktuality

05.06.2003


Trilobitový důl

Poměrně velkoryse ražená vstupní partie prochází chudými vrstvami. Sběratel vpředu je zarmoucen, protože mimo jednoho ubohého elipsocephala (kterého do sutě podstrčil Surikata) nenašel vůbec nic.


Barbara Barbara, francouzská montanistka:
 "Slyšela jsem, že ač Superklub zmizel v propadlišti dějin,  máš opět spoustu nových a skvělých objevů. Vypráví se dokonce, že tě některé  naprosto neschopné podzemní organizace tajně sledují a tvé nálezy si pak přivlastňují.."
Surikata Surikata CM, král montanistů:
 "
Ano, nových objevů mám spousty. Nejde ale ani tak o jejich počet, jako o význam. Nedávno jsem potkal kladenského Spea. Holedbal se  před svými kumpány, že někde na Moravě našel obrovský několikapatrový důl. Chlubil se tak, až jsem myslel, že se z toho zblázní. Když jsem mu ale řekl, že já sám jsem nalezl zasypanou třímetrovou  úpadnici u Staré Huti, zmlknul,  zesinal závistí a odplížil se. " 
Barbara, francouzská montanistka:
"Nechci nikterak  snižovat význam starohuťské  úpadnice, domnívám se ale,  že tvým nejskvělejším objevem  je  onen důl na trilobity, který si nečestně chtěli  přivlastnit Kladeňáci."
Surikata CM, král montanistů:
"Abych uvedl věc na pravou míru, musím tě trochu opravit. Nejedná se v žádném případě o důl na trilobity, ale o starou průzkumnou štolu na ordovické železné rudy ve vojenském prostoru u Jinců.
Shodou okolností ale nafárala v délce sedmi metrů  tektonickou poruchu,  v které se objevují břidlice s krásnými otisky trilobitů rodu Elipsocephalus hoffi. Vrstvy těchto nesoudržných břidlic jsou uloženy skoro vodorovně a proto je v oněch místech značný opad ze stropu. Ty otisky tam ležely přímo na počvě, proto jsem si jich všiml a místo podrobně prozkoumal."
Barbara, francouzská montanistka:
"A jak se o té štole dozvěděli Kladeňáci?"
Surikata CM, král montanistů:
"Řekl jsem jim to. Jako obvykle plakali, že nemají kam jít, tak jsem je pozval, ať jedou se mnou. Byli tak vděční...Pak
si ale Speo stoupl do vchodu, prohlásil, že je to jeho důl a křičel, ať vypadnu. Myslel jsem, že jde o žert, ale ostatní Kladeňáci se postavili vedle něho a Bagr si dokonce ulomil veliký trnitý klacek a vyhrožoval, že jestli hned neodejdu, tak mne s ním přetáhne."
Barbara, francouzská montanistka:
"A proč myslíš, že se tak chovali?"
Surikata CM, král montanistů:
"Asi jim šlo o ty trilobity. Paradoxní ovšem je, že když zalezli dovnitř tak asi dvě hodiny hrabali v limonitové partii, kde samozřejmě žádnou zkamenělinu nenašli. Nechci je podceňovat, ale bůh ví, jestli by (kdyby byli na správném místě) vůbec trilobita poznali. Když jsme totiž jeli na lokalitu, tak s sebou vezli odbornou literaturu. Jednak Foglarův seriál Rychlé šípy a jednak knihu Dobrodružství v zemi nikoho od stejného autora. Pořád dokola něco mleli o jakési jeskyni obřích trilobitů a očekávali, že ty otisky budou veliké přes půl metru. Táhli s sebou i rudlík, aby je měli na čem převézt k autu. Jenže ty elipsocephali, co ve štole jsou, měří tak dva centimetry, spíš méně, takže by si jich asi vůbec nevšimli.
"
Barbara, francouzská montanistka:
"Takže nic nenašli?"
Surikata CM, král montanistů:
"Vůbec nic. Když vylezli, tak si navzájem nadávali a sváděli neúspěch jeden na druhého. Speo dokonce (než ho lynčovali) vykřikoval, že jsem si ty trilobity vymyslel a  to, že tlačí zpět prázdný rudlík je  má vina. Raději jsem jel domů. Brali to hrozně vážně, byli by schopni
mne ukamenovat břidlicí."
Barbara, francouzská montanistka:
"Brrr, to bylo ale o fous. Plánuješ nějaké další objevy?"
Surikata CM, král montanistů:
"Ani ne, nějak mne to už nebaví. Mám takovou smůlu, že kamkoliv přijdu, tak tam skoro určitě nějaké podzemí najdu, musím ho fotit, mapovat, psát o něm. Zkrátka spousta práce, kterou stejně nikdo neocení. Jako ti Kladeňáci, kteří se snaží snížit význam mé starohuťské úpadnice nějakým nejapným veledolem.
Budu teď s MartinemM jezdit fotit jeskyně a na doly se asi na čas vykašlu."
s

 

Hezká partie díla, bohatá na limonit, chudá na trilobity. Neúspěšný sběratel v žíhaném svetru uvažuje o sebevražděKonečně. Červenému sběrateli vzrušením září oči, světle šedému svítilna. V opadu ze stropu,  v místě kde oba sedí, je zkamenělinový ráj. Oba zde dohromady sebralili 26 úplných nádherných otisků, o které se posléze poprali před vchodem.