Aktuality z činnosti PMS 
05.05.2004

  Chlumochod 2004

Laco Lahoda marně střídavě úpěnlivě prosí Surikatu CM (aby jej přijmul mezi hrdiny z PMS) Krtka s Martym (aby ho vzali do sdružení Krtkových hochů), HonzuH (za přimluvu i doporučení k jeho zamýšlenému přestupu z CMA do Speleoklubu Kladno) a Mácu, by mu nechal v kelímku alespoň pár hltů zteplalého piva.
Co vede presidenta CMA k podobným činům? Je skutečným důvodem tohoto jednání fakt, že se v chrustenické šachtě od letošní zimy po nevydařeném proutkařském experimentu zjevuje svěřepý průsvitný duch?


  Kreuzberg

Kostelík na Kreuzbergu.


Surikata Surikata, král montanistů:  
" Pátého května tohoto roku uskutečnil PMS podrobný průzkum lokality Kreuzberg u Plzně. Běžně dostupné dokumenty sem až do roku 1995 lokalizují stanoviště vojenského útvaru ČSLA, pamětnící druhé světové války hovoří o německé protiletadlové obraně a rozsáhlém labyrintu betonových podzemních chodeb. Několik místních občanů nezištně prozradí tajnou chodbu z vrcholu kopce do chotěšovského kláštera a zjevení švédskými lancknechty zprzněné jeptišky, potulující se za srdceryvného kvílení kolem ruin tamního poutního kostelíku."     

Dominantou Křížového vrchu, pojmenovaného podle dnes nepřítomného zázračného krucifixu, je zpustlý poutní kostelík, vysvěcený v roce 1862. Tento objekt nahradil starší, mnohem výstavnější chrám z poloviny osmnáctého století, zbouraný na příkaz císaře Josefa druhého v souvislosti se zrušením ženského chotěšovského kláštera.
Ke kostelíku vedla křížová cesta, zdobená sochami plzeňského sochaře Galganiho, z nichž dnes neexistuje ani jediná. Od padesátých let dvacátého století zde působila československá lidová armáda, která v bezprostřední blízkosti kostelíka, přímo pod balustrádou, zbudovala několik typických vojenských baráků.
A jaký je stav lokality dnes? Okolí kostela je oploceno železnou drátěnkou, místo vojenských baráků se zde rozkládá rozlehlé rumiště stavebního materiálu. Z kostela zbývá vyhlídková věž bez schodiště, obvodové stěny a část krovu. Okna a přední dveře jsou zcela zbytečně nevkusně zazděny porobetonovými tvárnicemi, bývalá loď kostela je snadno přístupná vyvrácenými dvoukřídlými dveřmi.
Na rumišti je na první pohled nápadné ústí suché, patnáct metrů hluboké skružené studny. Dno je ploché, rovné, pod studnou nepokračuje žádná podzemní prostora. Řešit otázku, proč devastátoři studnu nezahrnuli a naopak přidali dvě další skruže, aby byla ohlubeň nad úrovní rumiště, je patrně zbytečné.
V okolí kostelíka se nachází jediný přístupný podzemní objekt a to prefabrikovaný betonový kryt o jedné místnosti 6 x 2 metry s ohnilým nábytkem ze sedmdesátých let dvacátého století. 

 

 

Vchod do jediného zachovalého podzemí na Kreuzbergu.

Iluminovaná mramorová stéla z hrobu neohroženého bojovníka vojsk Waršavské smlouvy.