Aktuality z činnosti PMS 
03.08.2002


Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Vzhledem k částečnému ochromení PMS vlivem hnusné senné rýmy, nedošlo o weekendu k žádným významnějším akcím. Dle Kašiho návodu byla neúspěšně hledáno staré kutiště v Umrlčí rokli. V sobotu PMS navštívil pozůstatky štolového systému v Kruhovém lomu u Srbska a prověřil velmi nadějnou možnost explorace zatopeného podzemního objektu poblíž Tetína."


Štola

Štola v Kruhovém lomu -  pohled od závalu ke vchodu. Počvu zdobí silná vrstva jílu, stěny jsou dozděny, nad traverzami ční původní tesaný strop. Dílko měří cca 30 metrů, je přímé, s jednou oble vykrouženou pravoúhlou zatážkou.


Těžba Návrat
Štola v kruhovém lomu - pohled od zatáčky k závalu. V této části se dá již pohodlně postavit, vchodové partie vrstva jílu zanesla tak, že je průchod možný pouze v podřepu. Zatopený objekt poblíž Tetína. Dle starousedlíků jde o cca 100 metrů dlouhou chodbu s několika místnostmi, využívanou k průmyslovým účelům do časů druhé světové války.


Iru

Iru, Candidate of the PMS: "Lokalita Cr2 stále odolává. Dle starousedlíků se jedná o kratší průzkumnou štolu s jedním hloubením. Při zmáhání zasypaného vchodu dosud neuspěl  PMS s bratry Vaňkovými, lépe nepochodil ani Hoza H. Dnes bylo předpokládané pokračování   zkoumáno pomocí 80 cm hlubokého vrtu vedeného směrem osy štoly. Proniknout do dutiny se nezdařilo, materiál, vynesený vrtákem na povrch, je stále pouze neuvěřitelně tvrdý jíl. Kopat zde nechce už ani Bagr ze Speleoklubu Kladno."