Aktuality z činnosti PMS 
01.08.2002


Surikata, král montanistů Magda, Popovického montanistický superklub 
"V odpoledních hodinách byla uskutečněna krátká motovýprava na Tetín, mající ověřit informaci, že bytelné mříže uzavírající  ústí obou průzkumných štol záhadně zmizely. Očekávali jsme, že vstup do díla v  úbočí nad sokolovnou bude volný, což nám umožní pořídit fotodokumentaci, leč odvážný předpoklad se nenaplnil. Mříž je na svém místě, pevná a neúplatná. Potupně jsme fotili skrz špricle".
Přesvícené vápencové balvany.

Druhá průzkumná štola je o poznání kratší (cca 80 m),  zato nafárala dvě krasové dutiny. Jednu úzkou, puklinovitou hnedle za vchodem, druhá, rozsáhlejší, zanesená jílovými sedimenty zdobí čelbu. Jíl nebyl patrně pro těžaře příliš zajímavý a proto ražbu štoly v tomto místě ukončili. Lokalita je významným zimovištěm netopýrů, svižníků, pružníků a malých lesních šelem.

Mříž na Damilu
První tetínská štola  - pohled skrz mříže. Naposled jsme ji celou prošli na jaře roku 2001. Je přímá, dlouhá, bez rozrážek a bez zvířecích mršin, tolik běžných v opuštěných důlních objektech..  Mříž je zahrazuje štolu asi 3 metry od vchodu, proto se náhodným návštěvníkům může při zběžném pohledu ze zářezu zdát, že je objekt volně přístupný. Následuje ovšem nepříjemné zklamání.
Do plazivky
Surikata před portálem druhé průzkumné štoly. Cesta k němu vede skrze hnusná ostružinová křoviska, vratké balvany, nestabilní suť a klouzavé jílové pasáže. Málokdo si troufne až do těchto míst. Např. žebrácká parta se jim vyhýbá jako čert kříži. Druhá průzkumná štola. Asi od poloviny se v ní nadržuje mlha, znemožňující focení od čelby směrem ke vchodu. Hladina kysličníku uhličitého je zcela nesignifikantní, klima výrazně teplejší, nežli v zamřížované chodbě. Stoka dole pod vsí strašně smrdí. 

Speo

Speo, Speleolog Kladno: "Říkal Surikata, že cesta k zamřížované štole vede mezi aktivními elektrickými ohradníky, instalovanými kvůli okolo se pasoucímu  dobytku. Varoval mne, abych se na dráty nepokoušel močit. Protože se přitom tvářil velice potměšile, myslím, že si ze mne dělal psinu a schválně to, až tudy půjdu, udělám.
Rád bych ještě upozornil, že celý Speleolog Kladno hodlá bojkotovat nejapné třetí mezinárodní setkání montanistů na Koukolové hoře. Určitě to tam bude naprosto blbé a žádný slušný montanista se tam ani neukáže, ledaže by přišel Superklubu plivnout do ohně.


Kaši

Kaši, ZJRN: "A nakonec, jako naprostou senzaci a novinku, zveřejňujeme autentickou mapu lokality CH1, kterou jsem vlastnoručně nakreslil hned po návratu z prolongačních prací 30.7.2002. Ač se mi ruka chvěla vysílením, jest to mapa poměrně přesná, zachycující nejen půdorys tohoto znamenitého dolu, ale  i jeho nejdůležitější profily. Další práce budou pokračovat v závalu pod šachtou (na mapě sever), ve třech plazivkách smrti. Zdar PMS."