Aktuality z činnosti PMS

01.04.2003


Nelson III

Zával

Krátce se ještě vrátíme k nešťastnému dolu Nelson. Jak vypadá zával ve štole, vedoucí z úpadnice pod větrací šachtou, vidíte na horním obrázku.  Přístup do dolu touto cestou  je tedy, zdá se, zcela vyloučen. Dolní dvojice fotografií ilustruje jednak odvahu statečného Kašiho při průzkumném sestupu úzkým otvorem smrti a jednak to, co z Nelsona zbylo na povrchu. 

Největší nebezpečí při slanění představoval překážející žebřík.

Klasický ohlubňový poval nad zasypanou jámou Nelson III.


Mrtvá horaHrdinové z PMS a Pažout z Historického báňského průzkumu navštívili dnes poblíž Nelsona málo známý ručně tesaný uhelný důl  na lokalitě zvané místními opilci   Mrtvá hora. Jméno není příliš případné, protože v objektu sídlila liška velká jako kráva a smrděla tak, až se hrůzou tajil dech.
Starý důl tvoří členitou šachovnicovou strukturu - pravoúhle ražené chodby, pilíře a dobývky. V nadloží sloje žlutě září  ploché vodorovné vrstvy  peruckých pískovců, podloží jsme pro odpudivou vrstvu kostí a zvířecích exkrementů blíže nezkoumali. 

Geometricky ražené štoly, ideální úkryt pro přemýšlivou lišku.

Čelba v jedné z mnoha dobývek, u čelby lejno jako z medvěda .


Pohled k východu. Vlez je částečně zasutý, situovaný ve strmém svahu nad vyschlým potokem.


Speo

Speo, Speleologická společnost Kladno:
"Chtěl jsem dát svému nejlepšímu příteli Surikatovi k jeho pětapadesátinám (které oslaví příští týden) skvělý dárek - krásný krystal nazelenalého berylu, po kterém slintá už několik let.
Když mne ale nepozval na tuhle výpravu do dolu na Mrtvé hoře, tak mu (až ho potkám) tak leda ukopnu hlavu, kreténovi."